ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 830
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป. ปทุมธานี เขต 1 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดไทร สพป. นครปฐม เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 90.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป. สระบุรี เขต 2 88.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 87.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท สพป. ชัยนาท 87.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม สพป. สิงห์บุรี 87.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนตลาดคลอง 16 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 87.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดดอนทราย สพป. ราชบุรี เขต 2 87.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 86.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 86.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 77.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 76.80 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน