ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 828
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 89.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ สพป. นครปฐม เขต 2 89.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดวังพระนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 89.08 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 88.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 88.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 88.50 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดท่าทราย สพป. นครนายก 88.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. ราชบุรี เขต 2 88.17 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 88.17 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดกระโดงทอง(พิบูลย์ประสิทธิ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 87.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง สพป. นนทบุรี เขต 1 87.50 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง สพป. ชลบุรี เขต 2 87.50 ทอง 15  
18 โรงเรียนชุมชนบึงบา สพป. ปทุมธานี เขต 2 87.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 87.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86.92 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 86.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดเทียนถวาย สพป. ปทุมธานี เขต 1 86.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 86.42 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 86.17 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโคคลาน สพป. สระแก้ว เขต 2 85.83 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา สพป. ชลบุรี เขต 1 85.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนสร้างพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 85.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท สพป. ชัยนาท 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 สพป. สมุทรสงคราม 84.92 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 84.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนสุภวิทย์ สพป. สระแก้ว เขต 1 84.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84.25 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84.17 ทอง 34  
35 โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม สพป. สิงห์บุรี 84.17 ทอง 34  
36 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 3 84.17 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84 ทอง 37  
38 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก สพป. ราชบุรี เขต 1 83.67 ทอง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ สพป. ลพบุรี เขต 1 83.67 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 83.58 ทอง 40  
41 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก สพป. นครปฐม เขต 1 82.83 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 82.42 ทอง 42  
43 โรงเรียนวัดธงหงส์ สพป. ระยอง เขต 1 82.33 ทอง 43  
44 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 81.67 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81.33 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80.83 ทอง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป. สระบุรี เขต 2 70.67 เงิน 47  
48 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต 1 68.17 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66.17 ทองแดง 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน