ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ สพป. นครปฐม เขต 2 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 87.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 85.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 78.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดทะเลบก สพป. นครปฐม เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 76.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด สพป. ลพบุรี เขต 1 75.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 75.50 เงิน 12  
14 โรงเรียนเสรี-สมใจ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.50 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านกระเจา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 73.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 73.50 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 73.50 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชลบุรี เขต 3 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 72.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 72.50 เงิน 21  
23 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 70.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 68.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67.50 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67.50 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 65 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 63.50 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดทัพคล้าย สพป. อุทัยธานี เขต 2 63.50 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 62.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป. สระบุรี เขต 2 62.50 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป. ชลบุรี เขต 2 62 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 61.50 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 60.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 58 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 55.50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. สระแก้ว เขต 1 54.50 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ สพป. ราชบุรี เขต 2 54.50 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 54.50 เข้าร่วม 43  
46 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 49 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ สพป. สระบุรี เขต 1 47.50 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 46.50 เข้าร่วม 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน