ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 818
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 สพป. ระยอง เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเนินสูง สพป. จันทบุรี เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 83.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 83.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาราบ สพป. ลพบุรี เขต 2 83.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน สพป. ชลบุรี เขต 2 82.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดช้างทูน สพป. ตราด 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 80.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 80.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านเขาพลัด สพป. สระบุรี เขต 1 79.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป. สระแก้ว เขต 1 79.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก สพป. อ่างทอง 78.90 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสระหลวง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 78.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท 78.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 78.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดวังปลาจีด สพป. นครนายก 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 77.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) สพป. นครปฐม เขต 2 77.75 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 77.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านวังจั่น สพป. ลพบุรี เขต 1 77.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 76.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 76.20 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 76 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 75.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดบางเตยใน สพป. ปทุมธานี เขต 1 75.60 เงิน 35  
37 โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 75.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป. ชลบุรี เขต 1 75.30 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 75.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ สพป. อุทัยธานี เขต 2 73.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 72.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดดอนชะเอม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 70.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70.60 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน