ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 814
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร สพป. ชลบุรี เขต 2 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 2 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต 1 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 85.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนดาราสมุทร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 81.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 81.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 80.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 80.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี สพป. สิงห์บุรี 79.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดยางช้าย สพป. อ่างทอง 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป. ระยอง เขต 1 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บํารุง) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนวัดคร้อพนัน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนวัดลานบุญ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนเทศบาลนาดี สพป. สมุทรสาคร 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน