ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 813
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป. เพชรบุรี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเจี้ยไช้ สพป. ราชบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนตังเอ็ง สพป. จันทบุรี เขต 1 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 89.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร สพป. ชลบุรี เขต 2 86.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 84.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน สพป. สมุทรสงคราม 84.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 82.70 ทอง 13  
14 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 82.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 82.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 82.10 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 2 81.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 80.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบางเตย สพป. นครปฐม เขต 2 80.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 80.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) สพป. ตราด 79.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดเนินพระ สพป. ระยอง เขต 1 78.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 77.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 76.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพป. กาญจนบุรี เขต 3 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 75.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 73.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 71.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 70.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 70.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69.20 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66.70 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศออนซี สพป. เพชรบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สพป. อุทัยธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนอนุบาลหลานรัก สพป. ระยอง เขต 2 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน