ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบัวหลวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) สพป. เพชรบุรี เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพานทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป. อุทัยธานี เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 85.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง สพป. สระบุรี เขต 2 85.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. จันทบุรี เขต 2 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่งวัว สพป. จันทบุรี เขต 1 79.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดตึกราชา สพป. สิงห์บุรี 78.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป. ระยอง เขต 2 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 67.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 1 61.33 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน