ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) สพป. ระยอง เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 89.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดลำดวน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 88.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 88.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สพป. กาญจนบุรี เขต 3 87.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 87.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 87.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 85.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 85.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สระบุรี เขต 2 85.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 85.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 85.40 ทอง 21  
23 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 85.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85.20 ทอง 23  
25 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านรถไฟ สพป. ชลบุรี เขต 3 84.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 84.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84.40 ทอง 27  
29 โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพป. ราชบุรี เขต 1 83.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 83.20 ทอง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83.20 ทอง 30  
33 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 82.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ สพป. ลพบุรี เขต 1 82 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 81.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 80.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80.20 ทอง 38  
40 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 78.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท 78.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) สพป. ลพบุรี เขต 2 78.20 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 76.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 76.60 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 75.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 74.40 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 74.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 71.20 เงิน 48  
49 โรงเรียนวัดสุคนธาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 69.40 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวันทามารีอา สพป. ราชบุรี เขต 2 47.60 เข้าร่วม 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน