ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโชคดี สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 86.89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 82.27 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 82.01 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 81.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81.15 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 79.99 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป. ปทุมธานี เขต 2 79.05 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 77.95 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 77.82 เงิน 13  
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 77.30 เงิน 14  
15 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 76.74 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 76.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ สพป. นครนายก 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 75.94 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 75.84 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 75.47 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ลพบุรี เขต 1 74.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74.09 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 73.98 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 73.79 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. อุทัยธานี เขต 2 73.69 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 73.12 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 71.39 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 70.99 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 70.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70.37 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 70.29 เงิน 31  
32 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70.04 เงิน 32  
33 โรงเรียนสินแร่สยาม สพป. ราชบุรี เขต 1 69.87 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69.69 ทองแดง 34  
35 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต 2 69.63 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.13 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. ระยอง เขต 2 68.48 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดพุน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 67.67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 67.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 65.63 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 65.31 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 64.99 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. สระแก้ว เขต 1 64.37 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 63.60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 63.52 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 61.97 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 59.38 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 53.36 เข้าร่วม 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน