ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดธารพูด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 92.76 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สพป. ชลบุรี เขต 1 90.04 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 88.21 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 87.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 87.29 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 87.13 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดตาพลาย สพป. ตราด 86.83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 86.13 ทอง 12  
13 โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85.72 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85.64 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85.46 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สพป. ชัยนาท 85.37 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สพป. สระบุรี เขต 1 84.96 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 83.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าพุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83.17 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต 2 82.70 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 82.47 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดหนองตะแบก สพป. ระยอง เขต 1 82.28 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 81.81 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81.54 ทอง 24  
25 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 81.51 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 80.62 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 80.36 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโคคลาน สพป. สระแก้ว เขต 2 79.36 เงิน 29  
30 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.34 เงิน 30  
31 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 79.32 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 78.55 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 78.44 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป. ปทุมธานี เขต 1 76.65 เงิน 34  
35 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76.54 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) สพป. สมุทรสงคราม 75.74 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.11 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 74.99 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74.48 เงิน 39  
40 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73.97 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 73.90 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 73.77 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 73.28 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ สพป. นครปฐม เขต 2 72.87 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 72.63 เงิน 45  
46 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 70.63 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 69.64 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 67.51 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 67.43 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 66.40 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน