ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 783
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเสนานิคม สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ สพป. ราชบุรี เขต 2 78.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดสุคนธาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 71.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 70 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน