ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 775
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคร้อพนัน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 83.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปะอา สพป. ตราด 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดธรรมนาวา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 80.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป. อ่างทอง 80.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนเทศบาล 1 (กบินทร์ราษฎรอำรุง) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 79.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 79.60 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 79.60 เงิน 12  
15 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร สพป. จันทบุรี เขต 1 79.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 79.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บํารุง) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 78.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) สพป. นครปฐม เขต 1 78.40 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 78.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) สพป. ราชบุรี เขต 1 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 77.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน สพป. สิงห์บุรี 77.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 76.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76.80 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 76.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 76.60 เงิน 28  
30 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 31  
33 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ชลบุรี เขต 2 75.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดล่าง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 74.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ สพป. จันทบุรี เขต 2 74.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 2 74.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 74 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป. สระแก้ว เขต 2 73.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 73.60 เงิน 41  
43 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก สพป. ปทุมธานี เขต 1 73.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 71 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ สพป. ราชบุรี เขต 2 70.20 เงิน 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน