ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 86.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไผ่งาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 78.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 78.60 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป. ระยอง เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 77.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 76.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป. สระบุรี เขต 2 76.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านซับตารี สพป. จันทบุรี เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 75.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 75.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 74.60 เงิน 18  
20 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 74.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 74.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สพป. ลพบุรี เขต 2 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 72.80 เงิน 24  
26 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 72.40 เงิน 26  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 72 เงิน 28  
30 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 71.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง สพป. เพชรบุรี เขต 2 71.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 71.60 เงิน 31  
33 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 71.60 เงิน 31  
34 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 71.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 71 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 70.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 70.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า สพป. สมุทรสงคราม 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 68.60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68.60 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนเจี้ยไช้ สพป. ราชบุรี เขต 2 68.60 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 68.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 68.40 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68.40 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 68.40 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 68.40 ทองแดง 42  
47 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67.80 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 67.80 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 67.40 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 67.40 ทองแดง 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน