ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 772
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระประทานพร สพป. ชลบุรี เขต 3 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 83.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) สพป. สระบุรี เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 80.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 79.30 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 78.70 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 78.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 77.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 1 76.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76.80 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 75.90 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 75.90 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) สพป. สระบุรี เขต 1 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร สพป. อ่างทอง 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 72.10 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร สพป. ชัยนาท 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป. ปทุมธานี เขต 1 70.30 เงิน 21  
22 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 70.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 70.10 เงิน 23  
24 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 69.90 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69.70 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 69.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 68.90 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) สพป. กาญจนบุรี เขต 3 68.30 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 68.10 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 67.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 67.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 66.70 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 66.30 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดบางกระ สพป. ราชบุรี เขต 1 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65.90 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 65.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 65.30 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 64.90 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 64.50 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม สพป. นครนายก 64.40 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 64.30 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 64.30 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 64.20 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64.10 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง สพป. เพชรบุรี เขต 2 63.70 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวัดพวงแก้ว สพป. ปทุมธานี เขต 2 63.60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ สพป. เพชรบุรี เขต 1 63.30 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง สพป. ชลบุรี เขต 1 62.20 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 61.10 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน