ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 93.95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 77.05 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 76.40 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75.70 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72.90 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 2 71.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 67.45 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67.05 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 66.90 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. ชลบุรี เขต 2 66.45 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66.20 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 65.45 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกไพล สพป. สระแก้ว เขต 2 65.40 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 65.40 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 64.70 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองหวาย สพป. อุทัยธานี เขต 2 64.05 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 63.65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 63.65 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 63.45 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 63.40 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 63.15 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านศาลาลัย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 62.80 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย สพป. จันทบุรี เขต 1 61.10 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ สพป. สิงห์บุรี 60.75 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 60.15 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 60 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) สพป. อุทัยธานี เขต 1 60 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 27  
31 โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป. จันทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 27  
32 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 27  
33 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. ตราด 60 ทองแดง 27  
34 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 60 ทองแดง 27  
35 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 1 60 ทองแดง 27  
36 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป. ราชบุรี เขต 2 60 ทองแดง 27  
37 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 60 ทองแดง 27  
38 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 60 ทองแดง 27  
39 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 27  
40 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 27  
41 โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) สพป. อ่างทอง 60 ทองแดง 27  
42 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สมุทรสาคร 60 ทองแดง 27  
43 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 60 ทองแดง 27  
44 โรงเรียนวัดแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 60 ทองแดง 27  
45 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 60 ทองแดง 27  
46 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 27  
47 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 60 ทองแดง 27  
48 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 60 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน