ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ปทุมธานี เขต 2 99.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 99.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหัวกลับ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 99.97 ทอง 4  
5 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 99.96 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สระบุรี เขต 2 99.95 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม สพป. ชลบุรี เขต 2 99.94 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 99.93 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 99.92 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 99.91 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 99.90 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สพป. ปทุมธานี เขต 1 99.89 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดท่ากระบือ สพป. สมุทรสาคร 99.87 ทอง 13  
14 โรงเรียนประชานิเวศน์ สพป. กรุงเทพมหานคร 99.86 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 99.85 ทอง 15  
16 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 99.84 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดเขาไผ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 99.83 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดบางแขม สพป. นครปฐม เขต 1 99.82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 99.81 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 99.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป. จันทบุรี เขต 2 98.79 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 98.78 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป. จันทบุรี เขต 1 90.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดปลาไหล สพป. สิงห์บุรี 90.70 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) สพป. ราชบุรี เขต 2 82.90 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดหนองสระ สพป. อุทัยธานี เขต 1 82.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 81.90 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 81.85 ทอง 29  
30 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 81.75 ทอง 31  
32 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 75.90 เงิน 33  
34 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 75.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 75.70 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 73 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด สพป. ระยอง เขต 2 70.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 70.70 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว สพป. ตราด 69.90 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69.80 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 69.70 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจม) สพป. นครนายก 61.90 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 61.80 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสงคราม 60.90 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 60.80 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 60.70 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 60.60 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 2 60.50 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป. ชัยนาท 60.40 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน