ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 88.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 88.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 2 88.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป. ระยอง เขต 2 87.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านกลาง สพป. ชลบุรี เขต 2 87.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สพป. นครปฐม เขต 2 86.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนระเบียบวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 86.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 85.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 85.70 ทอง 17  
18 โรงเรียนมารดานฤมล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 85.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85.10 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 84.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 84.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท 83.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนคลองสอง สพป. ปทุมธานี เขต 1 83.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) สพป. สมุทรสงคราม 83.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 83.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านทด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.10 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 82.90 ทอง 31  
32 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 82.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 82.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สพป. สระแก้ว เขต 1 82.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 81.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 79.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนชาวไร่ สพป. เพชรบุรี เขต 2 79 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 78.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) สพป. อ่างทอง 77.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านโคราช สพป. กาญจนบุรี เขต 2 77.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนตากสินศึกษา สพป. จันทบุรี เขต 1 76 เงิน 45  
46 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) สพป. ลพบุรี เขต 2 75.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 75.70 เงิน 47  
48 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา สพป. เพชรบุรี เขต 1 75.60 เงิน 48  
49 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 73.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน