ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 82.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 81.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง สพป. สิงห์บุรี 81.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสามขาว สพป. อ่างทอง 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 80.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดหนองแหน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 78.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหินกอง สพป. สระแก้ว เขต 1 78.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ สพป. ระยอง เขต 2 78.60 เงิน 16  
18 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) สพป. กาญจนบุรี เขต 3 78.60 เงิน 16  
19 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.20 เงิน 19  
21 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 78.20 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านมาบเหียง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 78 เงิน 22  
25 โรงเรียนธรรมวาที สพป. ชลบุรี เขต 1 77.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 77.40 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 76.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 76.40 เงิน 27  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 76.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 76.20 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 75.60 เงิน 32  
34 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 สพป. นนทบุรี เขต 1 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท 74.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 74.40 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองขานาง สพป. เพชรบุรี เขต 2 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนสหวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 73.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สระบุรี เขต 2 73.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 73.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 72.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 72.40 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 72.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 71.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 71 เงิน 48  
49 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 70.20 เงิน 49  
50 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 67 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน