ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 757
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสามร่ม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สพป. นครปฐม เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง สพป. สิงห์บุรี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป. ระยอง เขต 1 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ สพป. อุทัยธานี เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดีลัง สพป. ลพบุรี เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 68 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนวัดลานช้าง สพป. อ่างทอง 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 66 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 65 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนดวงมณี สพป. ชลบุรี เขต 3 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ สพป. ตราด 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 62 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 62 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนวัดเขาดิน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 62 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ สพป. นนทบุรี เขต 1 62 ทองแดง 25  
30 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 62 ทองแดง 25  
31 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 61 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 60 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 60 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 40 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 40 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน สพป. ชลบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 37  
41 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 37  
42 โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป. อุทัยธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 37  
43 โรงเรียนวัดขนุน สพป. จันทบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 37  
44 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 37  
45 โรงเรียนวัดแพะโคก สพป. สระบุรี เขต 1 40 เข้าร่วม 37  
46 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 40 เข้าร่วม 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน