ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 756
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. สระแก้ว เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียน เทศบาล 3 (ประชายินดี) สพป. ราชบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ สพป. สระบุรี เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 6  
9 โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 6  
10 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดีลัง สพป. ลพบุรี เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านปะอา สพป. ตราด 49 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) สพป. อ่างทอง 49 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 49 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สพป. สิงห์บุรี 45 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท 44 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. ชลบุรี เขต 1 44 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 41 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน