ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 755
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สพป. นครปฐม เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ สพป. สระบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสามร่ม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดลานช้าง สพป. อ่างทอง 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 75 เงิน 6  
9 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน 6  
10 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 6  
11 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 สพป. สิงห์บุรี 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 65 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 11  
15 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65 ทองแดง 11  
16 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 65 ทองแดง 11  
17 โรงเรียนวัดผาณิตาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 65 ทองแดง 11  
18 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 65 ทองแดง 11  
19 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 65 ทองแดง 11  
20 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 65 ทองแดง 11  
21 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 65 ทองแดง 11  
22 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) สพป. กาญจนบุรี เขต 3 65 ทองแดง 11  
23 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 65 ทองแดง 11  
24 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท 45 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน สพป. ชลบุรี เขต 2 45 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านปะอา สพป. ตราด 45 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. อุทัยธานี เขต 2 45 เข้าร่วม 24  
28 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. ระยอง เขต 2 45 เข้าร่วม 24  
29 โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 45 เข้าร่วม 24  
30 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. สระบุรี เขต 1 45 เข้าร่วม 24  
31 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 45 เข้าร่วม 24  
32 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 45 เข้าร่วม 24  
33 โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป. อุทัยธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน