ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 753
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ สพป. นครปฐม เขต 2 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 81.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท 79.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 78.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 78.33 เงิน 11  
13 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 77.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 76.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 73 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน