ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 739
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 93.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต 2 89.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป. ชลบุรี เขต 2 84.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.13 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 80.10 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สพป. ราชบุรี เขต 1 79.30 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 78.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 77.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 77.60 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 75.13 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74.90 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ปทุมธานี เขต 2 74.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดงิ้วราย สพป. อ่างทอง 73.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 73.50 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 73.10 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น สพป. จันทบุรี เขต 1 72.90 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านชุมทอง สพป. สระแก้ว เขต 1 72.70 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี สพป. ลพบุรี เขต 2 72.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 3 71.70 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 1 69.63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองโรง สพป. เพชรบุรี เขต 2 68.40 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 67.60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 63.60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดกกเต็น สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 61.60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน