ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูไทร สพป. ชลบุรี เขต 3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. สระแก้ว เขต 1 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไผ่ขาด สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สมุทรสงคราม 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 83.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 83.33 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านเขาหอม สพป. จันทบุรี เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดป่างิ้ว สพป. ปทุมธานี เขต 1 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 83 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 82.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 82.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 82.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดดอนสำโรง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 82.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนพระวรสาร สพป. ลพบุรี เขต 1 81.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 80.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80.33 ทอง 17  
20 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 80.33 ทอง 17  
21 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 78.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท สพป. สมุทรสาคร 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด สพป. สิงห์บุรี 77.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 77.33 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล สพป. สระบุรี เขต 2 77 เงิน 29  
31 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 77 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านวังสารภี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 76.67 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดราชปักษี สพป. อ่างทอง 76.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดทองหลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป. ระยอง เขต 2 75.67 เงิน 35  
36 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา สพป. ชลบุรี เขต 1 75.67 เงิน 35  
37 โรงเรียนวัดท่าพูด สพป. นครปฐม เขต 2 75.67 เงิน 35  
38 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 75.67 เงิน 35  
39 โรงเรียนบ้านหนองบ้วย สพป. เพชรบุรี เขต 2 75.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) สพป. เพชรบุรี เขต 1 75.33 เงิน 39  
41 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สพป. ชัยนาท 75.33 เงิน 39  
42 โรงเรียนวัดศรีประชา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดท่ามะขาม สพป. ราชบุรี เขต 2 74.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 73.67 เงิน 44  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71.67 เงิน 45  
46 โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 71.67 เงิน 45  
47 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 71.67 เงิน 45  
48 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. ชลบุรี เขต 2 70.67 เงิน 48  
49 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 70.33 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร สพป. ลพบุรี เขต 2 65.33 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน