ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง สพป. ชลบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 89.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 89.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 89.66 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 89.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอำนวยศึกษา สพป. จันทบุรี เขต 2 89.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบางกระดาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น สพป. อ่างทอง 89 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ สพป. ชลบุรี เขต 3 88.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 1 88.66 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88.66 ทอง 12  
15 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 88.66 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 88.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสีดางาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 88.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด สพป. นครปฐม เขต 1 88.33 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) สพป. นครปฐม เขต 2 88.33 ทอง 16  
20 โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 88.33 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น สพป. กาญจนบุรี เขต 2 88 ทอง 21  
22 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สพป. สระบุรี เขต 2 88 ทอง 21  
24 โรงเรียนวัดโคกมะยม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 21  
25 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง 21  
26 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต 1 88 ทอง 21  
27 โรงเรียนบ้านวังปลา สพป. จันทบุรี เขต 1 87.66 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านเขากระแต สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87.66 ทอง 27  
29 โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท 87.66 ทอง 27  
30 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. ตราด 87.66 ทอง 27  
31 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 87.66 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 87.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านเขาข่า สพป. สระแก้ว เขต 1 87.33 ทอง 32  
34 โรงเรียนวัดดอนพรม สพป. ราชบุรี เขต 2 87.33 ทอง 32  
35 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 87.33 ทอง 32  
36 โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน สพป. ปทุมธานี เขต 2 87.33 ทอง 32  
37 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 87 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง 37  
39 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87 ทอง 37  
40 โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) สพป. สมุทรสงคราม 86.66 ทอง 40  
41 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.66 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านบ่อยาง สพป. อุทัยธานี เขต 1 86.33 ทอง 42  
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 86.33 ทอง 42  
44 โรงเรียนมารดานฤมล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 86 ทอง 44  
45 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 44  
46 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ สพป. สิงห์บุรี 85.33 ทอง 46  
47 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 85.33 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 48  
49 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 48  
50 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 85 ทอง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน