ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ สพป. เพชรบุรี เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง สพป. สระแก้ว เขต 1 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สพป. ปทุมธานี เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดทิพพาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 79.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 79.33 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดหนองแหวน สพป. จันทบุรี เขต 1 79.33 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 78.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดเตย สพป. สิงห์บุรี 78.33 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านดอนโพ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 77.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 77.33 เงิน 20  
22 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ สพป. อ่างทอง 77.33 เงิน 20  
23 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 76.67 เงิน 23  
25 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 76.67 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดพเนินพลู สพป. ราชบุรี เขต 1 76.33 เงิน 26  
28 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 2 76 เงิน 28  
30 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สพป. ชัยนาท 76 เงิน 28  
31 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 75.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 74.67 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป. ตราด 74.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 74.33 เงิน 36  
38 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 74.33 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 73.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 73.67 เงิน 39  
41 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สพป. สระบุรี เขต 1 73.67 เงิน 39  
42 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 73.33 เงิน 42  
43 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 73.33 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง สพป. ชลบุรี เขต 3 73 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 72.67 เงิน 45  
46 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 72.33 เงิน 46  
47 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 71.67 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) สพป. สมุทรสงคราม 71.33 เงิน 48  
49 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน