ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 071
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) สพป. กาญจนบุรี เขต 3 89.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 87.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 86.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทับลาน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดรางกำหยาด สพป. นครปฐม เขต 2 84.38 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป. ระยอง เขต 2 83.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 81.70 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดตากวน สพป. ระยอง เขต 1 80.90 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80.70 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ สพป. ชลบุรี เขต 3 80.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว สพป. ตราด 80.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 80.10 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 79.70 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76.90 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง สพป. สระแก้ว เขต 2 76.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 76.20 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) สพป. เพชรบุรี เขต 1 75.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 74.90 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านคลองลอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 74.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านยางราก สพป. ลพบุรี เขต 2 74.70 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดจำปา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 74.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 70.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. สระแก้ว เขต 1 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป. สระบุรี เขต 2 69.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 69.10 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) สพป. จันทบุรี เขต 2 68.10 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 67.70 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านดอนทอง สพป. นครปฐม เขต 1 67.40 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 65.30 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดบ้านพระ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 65.10 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านวังปลาหมู สพป. กาญจนบุรี เขต 1 63.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดลาดชะโด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 63.40 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 32.70 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 29.10 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 28.60 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน