ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 709
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 91.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 89.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 88.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป. ระยอง เขต 1 86.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 86.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 84.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 80.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 79.30 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 78.90 เงิน 15  
16 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 78.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สระแก้ว เขต 2 78.70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 78.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 78.40 เงิน 18  
20 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 77.90 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 77.90 เงิน 21  
23 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 77.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 77.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 77.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 76.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.10 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.90 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 75.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 75.40 เงิน 31  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 74.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 1 74.60 เงิน 33  
35 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 72.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 71.60 เงิน 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน