ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 98.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 96.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 93.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 92.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 92.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 92.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 92.70 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 92.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) สพป. สระบุรี เขต 1 92.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 92.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 91.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 91.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ สพป. ชลบุรี เขต 1 91.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 90.90 ทอง 15  
16 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 89.70 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 89.70 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 89.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 89.30 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 89.30 ทอง 20  
22 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 89.10 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 88.90 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองหกวา สพป. นครนายก 88.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 88.70 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสงคราม 88.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป. สระบุรี เขต 2 87.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 87.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 87.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 87.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.70 ทอง 32  
33 โรงเรียนเจริญดีวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 86.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 86 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) สพป. เพชรบุรี เขต 2 85.50 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านประจำไม้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 85.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนวัดลานนาบุญ สพป. นนทบุรี เขต 1 85.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84.50 ทอง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 84.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนวัดมาบแค สพป. ราชบุรี เขต 2 83.70 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต 2 82.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. สระแก้ว เขต 1 81.90 ทอง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท 81.10 ทอง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน