ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. สระบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป. ชลบุรี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดดอนสุโข สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. สระแก้ว เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครนายก 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง สพป. ปทุมธานี เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านวังก์พง (รัฐราษฎร์บํารุง) มิตรภาพที่ 158 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 1 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ สพป. ราชบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนวัดหนองปาตอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน