ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 93.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 86.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บํารุง) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 80.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดแคทราย สพป. ราชบุรี เขต 1 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดโสภา สพป. สิงห์บุรี 78.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 77.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 77.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดโคกสลุง สพป. ลพบุรี เขต 2 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 76.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 76.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 76.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดหนองกบ สพป. ราชบุรี เขต 2 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 75.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 75.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 74.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนวรพิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนปราสาททองวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 73.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดท่าศาลา สพป. จันทบุรี เขต 1 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น สพป. อ่างทอง 72.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 71.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 70.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 68.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 67.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท 67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66.20 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 65.80 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สพป. ชลบุรี เขต 3 65 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 64.60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63.80 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 63 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 62.20 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน