ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 88.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 84.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 78.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 2 73.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 67.20 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 66.40 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 65.60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64.40 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 63.80 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62.80 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 61.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท 58.60 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 58.20 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 57.60 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 57.60 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) สพป. ราชบุรี เขต 1 54.40 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 53 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 52.60 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 52.40 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 45 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 36 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน