ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ สพป. นครปฐม เขต 2 97.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. ลพบุรี เขต 2 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพป. ชลบุรี เขต 2 94.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนสายมิตรศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 94.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนวนาสงเคราะห์ สพป. สระแก้ว เขต 1 94.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 94.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 94 ทอง 8  
10 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 สพป. จันทบุรี เขต 1 94 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท 93.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 93.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนนารีวุฒิ สพป. ราชบุรี เขต 2 93.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 93.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดผาทั่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 93.33 ทอง 13  
16 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม สพป. สมุทรสาคร 93.33 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 93 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 92.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต 2 92.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 92.67 ทอง 18  
21 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 92.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบึงเขาย้อน สพป. ปทุมธานี เขต 1 91.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) สพป. ระยอง เขต 1 91.67 ทอง 22  
25 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 91.67 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สระแก้ว เขต 2 91.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม สพป. สิงห์บุรี 91.33 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 91 ทอง 28  
29 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 91 ทอง 28  
30 โรงเรียนวัดงิ้วราย สพป. อ่างทอง 90.67 ทอง 30  
31 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 90 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 88.67 ทอง 32  
33 โรงเรียนวีรศิลป์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88.67 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป. ลพบุรี เขต 1 88 ทอง 34  
35 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87.67 ทอง 35  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพป. เพชรบุรี เขต 2 87.67 ทอง 35  
37 โรงเรียนวัดหนามพุงดอ สพป. ราชบุรี เขต 1 87.67 ทอง 35  
38 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 87.67 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ระยอง เขต 2 86.67 ทอง 39  
40 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 86.33 ทอง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 84.33 ทอง 41  
42 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84 ทอง 42  
43 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด สพป. ชลบุรี เขต 1 83 ทอง 44  
45 โรงเรียนวัดบ้านแพน"ศรีรัตนานุกูล" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80.33 ทอง 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน