ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 92.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 91.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 90.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 90.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 89.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 89.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม สพป. ปทุมธานี เขต 1 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สพป. ราชบุรี เขต 1 87.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 86.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 86.67 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดธรรมนาวา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 86.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 86.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.33 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น สพป. อ่างทอง 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร สพป. ชลบุรี เขต 2 85.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 85.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 85 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง 24  
27 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท สพป. สระบุรี เขต 1 84.33 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 83.67 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ สพป. เพชรบุรี เขต 2 79.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 78.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สพป. อุทัยธานี เขต 1 78.67 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 69.33 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง สพป. สระบุรี เขต 2 69 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน