ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดฝาง สพป. ชัยนาท 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง สพป. อ่างทอง 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 91.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 91 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป. สระบุรี เขต 2 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 88.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 88.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ สพป. ชลบุรี เขต 1 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 87.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดทำใหม่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 86.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 86.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย สพป. สระบุรี เขต 1 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 85.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดกระโจมทอง สพป. สมุทรสาคร 84.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 83.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดเทียนถวาย สพป. ปทุมธานี เขต 1 83.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 83.33 ทอง 26  
28 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 82.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.67 ทอง 28  
30 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านทัพเซียม สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82 ทอง 31  
33 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 82 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 81.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สพป. นครปฐม เขต 2 80.67 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 80.33 ทอง 37  
38 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สิงห์บุรี 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียงสนิทอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 79 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านกม.๘๐ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.67 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 78.67 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.67 เงิน 40  
43 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. เพชรบุรี เขต 1 78.67 เงิน 40  
44 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 77.33 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดจำปี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) สพป. สระแก้ว เขต 1 75.33 เงิน 46  
47 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 75 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 74.67 เงิน 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน