ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 601
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป. สระบุรี เขต 2 88.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม สพป. ปทุมธานี เขต 1 87.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป. ระยอง เขต 1 85.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 82.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน