ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สพป. ราชบุรี เขต 1 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. สระบุรี เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 91.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 90.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม สพป. ปทุมธานี เขต 1 89.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 89.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม สพป. สมุทรสาคร 89 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัดหนองแหวน สพป. จันทบุรี เขต 1 89 ทอง 11  
15 โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร สพป. ชลบุรี เขต 2 88.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป. เพชรบุรี เขต 1 88.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดในไร่ สพป. ระยอง เขต 1 87.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดดีบอน สพป. ราชบุรี เขต 2 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 86.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 86.33 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 86.33 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 85.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด สพป. นครปฐม เขต 1 85.33 ทอง 25  
27 โรงเรียนอานันท์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 85.33 ทอง 25  
28 โรงเรียนวัดตะโกรวม สพป. สิงห์บุรี 84.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 84.67 ทอง 28  
30 โรงเรียนขจรเนติยุทธ สพป. ปทุมธานี เขต 2 83.67 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง สพป. สระแก้ว เขต 2 82.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนวัดสามเพลง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 81.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81 ทอง 33  
34 โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 79.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 79 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. ชลบุรี เขต 1 78.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง สพป. ตราด 78.67 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง สพป. ระยอง เขต 2 78.67 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 77.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดลานคา สพป. นครปฐม เขต 2 76.67 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดปากบ่อ สพป. กรุงเทพมหานคร 76.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. สระแก้ว เขต 1 76 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 75.67 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 74.67 เงิน 45  
46 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป. นนทบุรี เขต 1 69.67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 68.67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68.33 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน