ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง สพป. อุทัยธานี เขต 1 86.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ สพป. ราชบุรี เขต 2 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่องตาที สพป. อุทัยธานี เขต 2 83.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนซาก สพป. นครปฐม เขต 1 80.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาเลียว สพป. จันทบุรี เขต 1 78.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ สพป. สระแก้ว เขต 1 77.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป. นครปฐม เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตาลดำ สพป. ชลบุรี เขต 1 74.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบ้วย สพป. เพชรบุรี เขต 2 74.75 เงิน 10  
12 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ สพป. ชัยนาท 74.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 73.25 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 72.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจม) สพป. นครนายก 70.70 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.25 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป. สระบุรี เขต 2 68.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านเขาย้อย สพป. เพชรบุรี เขต 1 66.80 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านพุน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 65.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดกะทิง(ขันธสโรอุปถัมภ์) สพป. จันทบุรี เขต 2 64.75 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 63.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด สพป. ระยอง เขต 2 61.75 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป. ระยอง เขต 1 60.75 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านหินกอง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 59 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 56.25 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 56 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 54.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 54 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 52.25 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 48 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดวังจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 46.25 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. ชลบุรี เขต 2 46 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 46 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 46 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 42.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 41.50 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) สพป. สระบุรี เขต 1 41.25 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 41 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดไผ่แตร สพป. ลพบุรี เขต 1 41 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 39 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 39 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 38.50 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนวัดบางคูวัด สพป. ปทุมธานี เขต 1 36 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนวัดบ้านหว้า(ชมพูวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 36 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 33.50 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 27.50 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 24 เข้าร่วม 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน