ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 005
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังเตย สพป. อุทัยธานี เขต 1 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ระยอง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 2 78.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 75.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 74.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 74.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 72.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 72.67 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดวังพระนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 72.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 71.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ชลบุรี เขต 2 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 70.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 70.33 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 70 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 67.67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านวังบูรพา สพป. สระแก้ว เขต 1 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านเนินหอม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 65.67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดจำปา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 64.67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 64 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดเกาะกา สพป. นครนายก 63.33 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 62.67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 62.33 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 1 61.67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 61 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 60.67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 60 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน