ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมาบกรูด สพป. ชลบุรี เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองพลับ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด สพป. นครปฐม เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต 2 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 73 เงิน 18  
20 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 71 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี 71 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. ตราด 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 70 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 68 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 68 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 66 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านทับใต้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 65 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 65 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 65 ทองแดง 32  
37 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. สระแก้ว เขต 1 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 64 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร สพป. ชลบุรี เขต 2 62 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน