ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 404
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว สพป. ราชบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 87.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนพลับพลาไชย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 84.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง สพป. เพชรบุรี เขต 1 84.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 82.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ สพป. นครนายก 80.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังปลา สพป. ราชบุรี เขต 1 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 76.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 76.67 เงิน 20  
22 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ สพป. สระบุรี เขต 2 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ตราด 74.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดโคกหมู สพป. ชัยนาท 74.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. ลพบุรี เขต 2 73.33 เงิน 25  
27 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 73.33 เงิน 25  
28 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 72.67 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านยางชุม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 71.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 70.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย สพป. ระยอง เขต 2 70 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. จันทบุรี เขต 1 70 เงิน 32  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน