ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 400
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสวนแตง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) สพป. เพชรบุรี เขต 2 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหัวเวียง"เขมสุทธิวิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 91.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม สพป. ลพบุรี เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 89.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก สพป. ราชบุรี เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ สพป. ราชบุรี เขต 2 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 85.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. จันทบุรี เขต 1 84.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 84.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 83.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 82.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 82.67 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดแพะโคก สพป. สระบุรี เขต 1 82.67 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 82.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดพระงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82.33 ทอง 19  
22 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 82.33 ทอง 19  
23 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ สพป. สมุทรสาคร 82.33 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง 24  
26 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 1 81.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๒ สพป. ระยอง เขต 1 81.67 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านบางขาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81.67 ทอง 26  
29 โรงเรียนวัดนาบุญ สพป. สระบุรี เขต 2 81.67 ทอง 26  
30 โรงเรียนวัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) สพป. อ่างทอง 81.67 ทอง 26  
31 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 สพป. สระแก้ว เขต 1 81.67 ทอง 26  
32 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 81.33 ทอง 32  
34 โรงเรียนอานันท์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 81.33 ทอง 32  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 81.33 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 สพป. ชัยนาท 81 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 36  
39 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 81 ทอง 36  
40 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 36  
41 โรงเรียนวัดถอนสมอ สพป. สิงห์บุรี 81 ทอง 36  
42 โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง สพป. เพชรบุรี เขต 1 81 ทอง 36  
43 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 36  
44 โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81 ทอง 36  
45 โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 80.67 ทอง 45  
46 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสงคราม 80.67 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 47  
48 โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป. นครนายก 80 ทอง 47  
49 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 80 ทอง 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน