ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 004
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดลานคา สพป. นครปฐม เขต 2 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ สพป. อุทัยธานี เขต 1 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต 1 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร สพป. ลพบุรี เขต 2 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเข็มทอง สพป. นครนายก 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร สพป. ชลบุรี เขต 2 87.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 84.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสั้น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สพป. ชัยนาท 79.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 สพป. เพชรบุรี เขต 1 78.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 77.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 74.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 73.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 73.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดทิพพาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 72.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหินซ้อน สพป. สระบุรี เขต 2 71.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดหนองสุ่ม สพป. สิงห์บุรี 71.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 71.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 71.20 เงิน 25  
27 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป. ราชบุรี เขต 2 70.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดสระลงเรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 70.20 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 68.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 67.60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 66.60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 65.40 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตราด 64.40 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 63.20 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 58.60 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 57.60 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 56.20 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด สพป. นครปฐม เขต 1 55 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 54.40 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 53.60 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 52.60 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน