ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 396
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพุน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ สพป. ลพบุรี เขต 2 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 86.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 84.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 82.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 สพป. เพชรบุรี เขต 1 81.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท 81.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 80.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 80.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม สพป. สระบุรี เขต 2 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 79.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 77.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 77.33 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 75.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดเชียงราก สพป. สิงห์บุรี 70.33 เงิน 27  
29 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 70 เงิน 29  
31 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. จันทบุรี เขต 2 70 เงิน 29  
32 โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป. นครนายก 67.33 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 66.33 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65.67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. นนทบุรี เขต 2 65.67 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง สพป. เพชรบุรี เขต 2 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ สพป. อ่างทอง 65 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 1 60.67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. ตราด 60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 60 ทองแดง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน