ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 395
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 98.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 93.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 92.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 90.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป. สระบุรี เขต 1 89.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สพป. นครปฐม เขต 2 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 87.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 87.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 87.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 85.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 84.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 83.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) สพป. เพชรบุรี เขต 1 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 82.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ สพป. ระยอง เขต 1 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 79 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 78.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป. นนทบุรี เขต 1 78.80 เงิน 26  
28 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 78.80 เงิน 26  
29 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 78.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 78.60 เงิน 29  
31 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 77.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 77 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 77 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านบางกง สพป. สระบุรี เขต 2 76.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 2 75.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 75.20 เงิน 35  
37 โรงเรียนวัดบ้านกรวด สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนเทศบาล1 วัดศรีเมือง สพป. นครนายก 74.80 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 73.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนนารีวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 1 73.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 72.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท สพป. ชัยนาท 71 เงิน 42  
43 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 70.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนวัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 69 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68.60 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 1 66.60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 64.60 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) สพป. ลพบุรี เขต 1 64 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62.60 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน สพป. สิงห์บุรี 60.80 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน