ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 379
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. กรุงเทพมหานคร 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 90.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บํารุง) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดช่องลม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 86.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดท่าพูด สพป. นครปฐม เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) สพป. ราชบุรี เขต 1 81.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 80.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สพป. อ่างทอง 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 77.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหว้าเอน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 70.33 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน