ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 94.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองทางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 93.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 92.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. สระแก้ว เขต 2 92.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 92.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 92.33 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดสุวรรณ สพป. ปทุมธานี เขต 2 91.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ สพป. ลพบุรี เขต 1 91.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สพป. ชลบุรี เขต 3 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 90.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 89.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สพป. ตราด 89.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 88.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 88.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดหนองสระ สพป. อุทัยธานี เขต 1 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 87.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 87.67 ทอง 21  
23 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 87.67 ทอง 21  
24 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ สพป. กรุงเทพมหานคร 87.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 86.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนบางปลาม้า สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 86.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง สพป. เพชรบุรี เขต 2 86.33 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 86.33 ทอง 26  
29 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86 ทอง 29  
31 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สมุทรสงคราม 85.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนพลับพลาไชย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84.67 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดนาบุญ สพป. สระบุรี เขต 2 84.67 ทอง 33  
35 โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔ สพป. เพชรบุรี เขต 1 84 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป. นนทบุรี เขต 1 83.67 ทอง 36  
37 โรงเรียนวัดคลองชากพง สพป. ระยอง เขต 2 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดบุยายใบ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 71.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป. สระบุรี เขต 1 66.67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดผักกาด สพป. จันทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน