ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 87.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สมุทรสงคราม 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป. สระบุรี เขต 1 86.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 86.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 85.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 78.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 77.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 77.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดลานนาบุญ สพป. นนทบุรี เขต 1 76.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 76.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ สพป. ระยอง เขต 1 75.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป. ชลบุรี เขต 2 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 74.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดบางเกลือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 68.67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 2 68.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สพป. ชัยนาท 67.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดหาดสะแก สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ สพป. สิงห์บุรี 66.33 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 สพป. ชลบุรี เขต 3 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65.67 ทองแดง 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน