ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 341
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 92.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 88.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 88.17 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต 3 86.17 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 สพป. สระแก้ว เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 83.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบึงเขาย้อน สพป. ปทุมธานี เขต 1 82.83 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สพป. นครปฐม เขต 2 82.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.17 ทอง 18  
19 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 80.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 80.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 78.67 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน