ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 034
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. อุทัยธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. ชลบุรี เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านแก สพป. อ่างทอง 80.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโรง สพป. เพชรบุรี เขต 2 80.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านหนอง สพป. ชัยนาท 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านโนน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านชุมทอง สพป. สระแก้ว เขต 1 79.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 79.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดคู้สลอด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 78.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 78.67 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78.67 เงิน 13  
16 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.67 เงิน 13  
17 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 78.67 เงิน 13  
18 โรงเรียนบ้านต้นกระบก สพป. จันทบุรี เขต 1 78.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า สพป. ระยอง เขต 1 78.33 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป. นครนายก 78.33 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านพุน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78.33 เงิน 18  
22 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 78.33 เงิน 18  
23 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. จันทบุรี เขต 2 78.33 เงิน 18  
24 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองบางกก สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 78 เงิน 24  
27 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม สพป. สมุทรสาคร 78 เงิน 24  
28 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 78 เงิน 24  
29 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77.67 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 77.67 เงิน 29  
31 โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 77.67 เงิน 29  
32 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. ราชบุรี เขต 2 77.67 เงิน 29  
33 โรงเรียนวัดรางกร่าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 77.67 เงิน 29  
34 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 77.67 เงิน 29  
35 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง สพป. สระบุรี เขต 2 77.33 เงิน 35  
37 โรงเรียนวัดหนองสุ่ม สพป. สิงห์บุรี 77.33 เงิน 35  
38 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 77.33 เงิน 35  
39 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 77 เงิน 39  
40 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 76.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76.33 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.33 เงิน 40  
43 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 76.33 เงิน 40  
44 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 76.33 เงิน 40  
45 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก สพป. ปทุมธานี เขต 1 76.33 เงิน 40  
46 โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 76.33 เงิน 40  
47 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 76.33 เงิน 40  
48 โรงเรียนบ้านดีลัง สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 48  
49 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 75 เงิน 48  
50 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 1 75 เงิน 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน